DPA - Avtal om databehandling

GDPR kräver att personuppgiftsansvariga undertecknar ett databehandlingsavtal med alla parter som agerar som personuppgiftsbiträden för deras räkning.

Här hittar du vårt dataskyddsavtal. Du kan ladda ner, fylla i och underteckna den och sedan skicka den till [email protected].